Oprema za mikrobiologiju

Brza i sigurna priprema uzoraka i mikrobiološka analiza

Interscience već više od 40 godina razvija i proizvodi inovativnu opremu za mikrobiologiju. Proizvodi jamče sigurne i brze analize za prehrambenu, farmaceutsku, kozmetičku, ekološku i industriju medicinskih istraživanja.
Prodajni program sadrži sve potrebne uređaje i opremu za sigurnu pripremu uzoraka, a pokrivaju proces prikupljanja, razrjeđivanja, homogeniziranja i pipetiranja.

Uređaje za mikrobiološku analizu karakterizira visok stupanj automatizacije kojom se olakšava svakodnevni rad i omogućuje analiza velikog broja uzoraka. Posebno se ističu uređaji za doziranje hranjive podloge, uređaj za automatsku inokulaciju, automatski ‘Scan’ brojači kolonija te čitači zone inhibicije.

  • Sterilne vrećice
  • Gravimetrijski dilutor
  • Laboratorijski homogenizator (blender)
  • Pipeta BagPipet
  • Uređaj za automatsku inokulaciju spiralnom metodom
  • Uređaj za automatsko razrjeđivanje i inokulaciju
  • Ručni brojač kolonija
  • Automatski brojač kolonija
  • Automatski čitač zone inhibicije

Proizvođači

images/proizvodjaci/intersciense.jpg#joomlaImage://local-images/proizvodjaci/intersciense.jpg?width=300&height=150

ruve

Ru-Ve d.o.o.

i location

Prosinačka ulica 14,
10 431 Kerestinec

i location  01/333 52 50
i location 01/333 52 59 
i location info@ru-ve.hr