Oprema za mljevenje, prosijavanje i određivanje veličine čestica

Oprema za usitnjavanje uzoraka i analizu veličine čestica

Za kemijske i fizikalne analitičke metode kao što su AAS, NIR, ICP ili XRF bitno je da je uzorak savršeno homogeniziran do odgovarajućeg stupnja analitičke finoće. Pouzdana i točna analiza može se jamčiti samo ponovljivom pripremom uzorka. Za ove zadatke RETSCH nudi sveobuhvatan asortiman najmodernijih mlinova i drobilica za grubo, fino i ultrafino mljevenje gotovo svih materijala.

Raspodjela veličine čestica utječe na fizikalna i kemijska svojstva krutina. Stoga je ovaj kriterij od najveće važnosti u kontekstu znanosti i kontrole kvalitete. Kvaliteta proizvoda može se zajamčiti samo ako raspodjela veličine ostane konstantna, kao što pokazuju sljedeći primjeri: čvrstoća betona ovisi o veličini čestica cementa, a na okus čokolade utječe finoća kakaa.

RETSCH vibracijske tresilice, sita i softver za procjenu ključni su za jednostavne, brze, ponovljive te iznad svega, točne analize.

 • Kuglični mlin
 • Mlin drobilica
 • Mlin rezač
 • Disk mlin
 • Ciklon mlin
 • Centrifugalni mlin
 • Mlin čekićar
 • Automatski tarionik
 • Uređaj za trešenje sita – Vibracijska tresilica
 • Sita
 • Optički analizatori čestica

Proizvođači

images/proizvodjaci/retsch.jpg#joomlaImage://local-images/proizvodjaci/retsch.jpg?width=300&height=150
images/proizvodjaci/microtrac.jpg#joomlaImage://local-images/proizvodjaci/microtrac.jpg?width=300&height=150

ruve

Ru-Ve d.o.o.

i location

Prosinačka ulica 14,
10 431 Kerestinec

i location  01/333 52 50
i location 01/333 52 59 
i location info@ru-ve.hr