Pumpe

Širok izbor proizvoda za generiranje, mjerenje i reguliranje vakuuma

VACUUBRAND nudi vrlo širok izbor proizvoda za generiranje, mjerenje i reguliranje vakuuma za razne aplikacije u laboratoriju.
Za filtraciju, ekstrakciju čvrste faze (SPE) i aspiraciju tekućine često su potrebne jednostavne membranske pumpe. Vakuumski sustavi otporni na kemikalije i VARIO® jedinice idealni su za primjene kao što su rotacijsko isparavanje i sušenje gela ili za korištenje s komorama za sušenje i destilacijama.

IKA VACSTAR pumpe ističu se visokim usisnim kapacitetom i jednostavnošću servisiranja. Njihove su membrane također otporne na kemikalije. Membranske vakuumske pumpe prikladne su za mnoge vakuumske zadatke u laboratoriju kao što su odvajanje, filtracija ili otplinjavanje, a savršeno nadopunjuju vaše rotacijske uparivače ili laboratorijske reaktore.

Hirschmann Laborgeräte sa svojim Rotarus peristaltičkim pumpama nudi različite motore, glave pumpi, različite klase zaštite kućišta i inteligentnih kontrola doziranja, pokrivajući širok spektar područja primjene u laboratoriju ili industriji.

  • Membranske vakuum pumpe
  • Vijčane vakuum pumpe
  • Peristaltičke pumpe – Rotarus serija

Proizvođači

images/proizvodjaci/hirschmann.jpg#joomlaImage://local-images/proizvodjaci/hirschmann.jpg?width=300&height=150
images/proizvodjaci/vacuubrand.jpg#joomlaImage://local-images/proizvodjaci/vacuubrand.jpg?width=300&height=150
images/proizvodjaci/ika.jpg#joomlaImage://local-images/proizvodjaci/ika.jpg?width=300&height=150

ruve

Ru-Ve d.o.o.

i location

Prosinačka ulica 14,
10 431 Kerestinec

i location  01/333 52 50
i location 01/333 52 59 
i location info@ru-ve.hr